رسول عشق

خودشناسی - شناخت واقعی خویشتن

بازیگر

          چه دستی کرده آیا کورمان ،                                 اینگونه ناهنجار؟ چرا درپیش روی خود نمی بینیم یکی دیوار؟...   چوفکرازصحنه لغزد ،                 بنگریم درروبروی خویش دمادم ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 19 بازدید
تیر 87
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
6 پست
شهریور 83
9 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
3 پست